บ้านแม่
คาเฟ่แอนด์เรสเตอรอง

บ้านแม่
คาเฟ่แอนด์เรสเตอรอง

“บ้านแม่”, “Mother's House” ได้รับแรงบันดาลใจ จากวัฒนธรรมอาหารไทยดั้งเดิมที่มีมานานหลายศตวรรษ อย่างไร ก็ตาม ปัจจุบันอาหารไทยได้ถูกดัดแปลงเพื่อการขายเชิงพาณิชย์ จนทำให้สูญเสียอัตลักษณ์ของรสชาติอาหารแบบไทยแท้

The ambience
Baan Mae Restaurant

บรรยากาศของร้าน

The Baan Mae Ambience "Our is your home";
offering a variety of indoor seating zones from our trendy Cafe to our traditional restaurant with "The Grand Hall" - "The Wine Room" - "The Private Rooms" etc, plus our beautiful kept English & tropical gardens offering cozy multiple outdoor seating zones.
Free Parking For 50 Cars

Baan Mae Restaurant

Baan Mae Main Food Menu

Classic Thai Kitchen

Please touch on the menu photos to flip the pages.

Baan Mae Wine List

80 Lables from All Around the World

Please touch on the menu photos to flip the pages.

Baan Mae Cocktail Menu

Cocktails from smooth to knock-out

Please touch on the menu photos to flip the pages.

Baan Mae Beverage Menu​

From Thai Beers to Johnny Walker Blue Label

Please touch on the menu photos to flip the pages.

Baan Mae Craft Beer Menu

For the Beer Lover in You

Please touch on the menu photos to flip the pages.

Baan Mae Snack Menu

If you drink, you better enjoy a snack...

Please touch on the menu photos to flip the pages.

Book a table now!